Kurs języka obcego - dobry pomysł

lasyfikacji języków naturalnych. Określa grupę języków w obrębie podrodziny...językowej i może dzielić się na podgrupy (zespoły) językowe. Pojęcie grupy językowej może mieć różny zakres w zależności od przyjętej klasyfikacji. Na

Kurs języka obcego - dobry pomysł Warto znać język angielski! Jeśli jesteś zainteresowany kursem języka obcego, to sprawdź

Grupa językowa, za Wikipedią:

Grupa językowa ? jednostka używana w genetycznej klasyfikacji języków naturalnych. Określa grupę języków w obrębie podrodziny...językowej i może dzielić się na podgrupy (zespoły) językowe.

Pojęcie grupy językowej może mieć różny zakres w zależności od przyjętej klasyfikacji. Na przykład języki słowiańskie zazwyczaj klasyfikuje się jako grupę języków w obrębie podrodziny języków bałtosłowiańskich, jednak mogą być one również określane mianem rodziny językowej ? wówczas pojęcie grupy językowej ma węższy zakres.

Języki zaliczane do jednej grupy językowej, podobnie jak w przypadku podrodziny językowej, wywodzą się od wspólnego prajęzyka pośredniego.


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_j%C4%99zykowa


Języki obce - ważna umiejętność

Wszyscy mamy świadomość, że aby naprawdę podnieść swoje kwalifikacje, powinniśmy się uczyć języków obcych. I w zasadzie to nie jest istotne, czy jesteśmy humanistami, czy też posiadamy wykształcenie techniczne. Tak naprawdę wyjątkowo opłaca się to wszelkiego rodzaju ekspertom - informatykom, programistom, czy lekarzom. Nie tylko dzięki znajomości dodatkowego języka łatwiej będzie nam znaleźć pracę w Polsce, ale również otworzy nam drzwi do kariery w innym państwie. Nawet jeżeli nie planujemy wyjeżdżać, to z pewnością czasowy staż wpłynie pozytywnie na zawartość naszego CV.


O językach - polski i czeski

Ciekawym tematem językoznawczym - zarówno dla filologów polskich, jak i dla badaczy zajmujących się językami słowiańskimi, jest związek historyczny polskiego z czeskim. Co może się wydać interesujące dla laika, że we wczesnym średniowieczu języki te były niemal identyczne. Jednak rozwój kulturowy Czech w owej epoce, był znacznie szybszy, niż u nas. Związki z chrześcijaństwem zachodnim otwarły naszym sąsiadem drzwi, które dla nas były wówczas zamknięte. Zresztą, wystarczy przejść się po Pradzie, w której znajdziemy sporo średniowiecznych zabytków.


Grupy językowe, a nauka danego języka

Napiszę teraz parę słów o grupach językowych. Warto na ten aspekt zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu nauki języka obcego. Języki nie powstawały w izolacji - w zależności od czynników historycznych, geograficznych i antropologicznych, wpływały na siebie. Często też dana grupa językowa wywodzi się od jednego języka, który obecnie jest już martwy. Za taki przykład może posłużyć łacina, która dała początek kilku współczesnym językom - włoskiemu, rumuńskiemu, hiszpańskiemu i paru innym.


Zanim zapiszesz się na kurs

Jeżeli jesteśmy zdecydowani rozpocząć kurs języka obcego, wybierzmy metodę szkoleniową, która będzie nam najbardziej odpowiadać. Nie będę pisać o wszelkich mnemotechnikach. Obecnie dość popularne są kursy językowe on-line. To jednak może się nie sprawdzić, jeśli nie potrafimy się zmobilozować do nauki samodzielnie - kontakt z lektorem motywuje! Ważny jest też native-speaker. Dzięki temu będziemy mogli przetestować nasze umiejętności językowe i komunikacyjne.