Jak przebiega leczenie kanałowe?

Gabinet dentystyczny Gliwice Gabinet dentystyczny Gliwice
W zależności od rozpoznania lekarz wybiera odpowiednią metodę leczenia kanałowego.
Jednak w dużym uproszczeniu, dla ogólnego zrozumienia aspektu leczenia kanałowego, przebieg leczenia wygląda następująco: otwar.